Thành viên

THÀNH VIÊN

 1. Nguyễn Đình Phước Sang – Công ty FPT
 2. Mai Vũ Phương Nguyên – Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM
 3. Hồ Trần Thùy Linh – Đại học Y Dược TP.HCM
 4. Ngô Thanh Nhàn – Đại học Ngoại thương TP.HCM
 5. Nguyễn Hoàng Kiều Anh – Đại học Quốc tế TP.HCM
 6. Phạm Hoàng Ngọc Mai – Đại học Luật TP.HCM
 7. Phạm Quốc Việt – Đại học Luật TP.HCM
 8. Nguyễn Thanh Liêm – Đại học Luật TP.HCM
 9. Lê Thị Phương Linh – Học viện Hàng không Việt Nam
 10. Lê Minh Tú – Đại học Ngoại Thương TP.HCM
 11. Trần Thanh Nam – Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
 12. Mai Thị Thái Hợp – Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM
 13. Nguyễn Trang Thảo Nguyên – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 14. Võ Anh Vũ – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
 15. Đặng Hoàng Linh – Đại học Bách khoa TP.HCM
 16. Bạch Thị Nhật Thảo – Đại học Bách khoa TP.HCM
 17. Lê Thị Mỹ Duyên – Đại học Ngoại thương TP.HCM
 18. Nguyễn Trung Hiếu – Đại học Hùng Vương
 19. Nguyễn Vân Thanh – Đại học Quốc tế TP.HCM

CỘNG TÁC VIÊN

 1. Nguyễn Phan Thảo Trinh – Đại học Kinh tế – Luật Tp.HCM, Công ty Nielsen Việt Nam
 2. Nguyễn Kim Đua – Đại học Cần Thơ
 3. Đặng Văn Hoàng – Công ty Codix Vietnam
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hảo – Công ty Luật Bross & Partners