Giáo dục Tự nhiên trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục” (1762) của Rousseau (16/11/2014)

Triết lý Giáo dục tự nhiên của Rousseau là một đột phá trong bối cảnh thế kỉ 18, nó có vai trò quan trọng trong cải cách giáo dục và đã được áp dụng thành công tại Phần Lan. Giáo dục hướng vào bên trong, giáo dục để “ làm người” chứ không phải chỉ vì nhu cầu xã hội, để trẻ được tự do phát triển về cả trí óc và thể trạng, có hạnh phúc thực tại […]