Trò chơi khan hiếm

    Việt Phạm, 18/6/2016   Ngày xưa, nếu mình được hỏi ‘Bạn là ai?’ Mình sẽ trả lời mình là học sinh giỏi cấp lớp, cấp trường, cấp tỉnh, giỏi môn này môn kia, cán bộ này cán bộ kia. Lúc đó mình cảm thấy rất tự hào vì những nhân dạng đó, vì …

Trò chơi khan hiếm Read More »