Thực trạng nền Văn hóa Dân tộc Tại chỗ Tây Nguyên (24/08/2014)

Tây Nguyên có thể cứu được, nhưng cần giữ vững được nền tảng Rừng – Làng: đây là nội lực cần thiết để Tây Nguyên đề kháng được, thích ứng được với những biến đổi bên ngoài[…]