Doanh nhân Sài Gòn – Khi người trẻ tự học

Khi hàng triệu sinh viên than thở rằng ở Việt Nam không có môi trường học thuật và tự do học thuật, thay vì chỉ trách móc nhà trường hoặc xã hội, những bạn trẻ này đã quyết định không đổ vạ, oán thán mà bắt tay vào tự tạo ra sân chơi kiến thức cho mình.[…]