Bộ phim Trần Đức Thảo (Liên hoan phim châu Âu, Tp.HCM)

Ông phải chuyển về sống một mình trong khu kí túc xá nhỏ. Khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, Trần Đức Thảo như một người tù nhân bị giam lỏng và tách biệt trong xã hội. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục sống cuộc đời trầm lặng của người tri thức, tiếp tục viết những quyển sách mà mình dự định.[…]