Giáo dục Đại học Mỹ – Kỳ I (29/11/2014)

Có 2 loại trường đại học ở Mỹ:
– Trường công lập (State University) …
– Các trường tư thục (Private University): Trong đó, trường phi lợi nhuận (Non-profit) là các trường có tài sản đóng góp. Tài sản đóng góp bao gồm các nguồn tiền như tiền đóng góp của mạnh thường quân và đặc biệt là cựu sinh viên.Tài sản và lợi nhuận không đi vào túi của cá nhân hay nhóm lợi ích, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác phục vụ cho trường. […]