đại học

TỌA ĐÀM “DÁM NGHĨ, DÁM LÀM TRONG GIÁO DỤC”

  Thời gian: 17:00 – 21:00, ngày 20/12/2016 Khách mời:     – Tôn Nữ Tường Vy – Friends English Center – Huyền Chip – Đại học Stanford   Nội dung: Trao đổi cùng khách mời về sự táo bạo trong giáo dục chính quy (Đại học Stanford) và phi chính quy (hội nghị, tập huấn, …

TỌA ĐÀM “DÁM NGHĨ, DÁM LÀM TRONG GIÁO DỤC” Read More »

Giáo dục Đại học Mỹ – Kỳ I (29/11/2014)

Có 2 loại trường đại học ở Mỹ:
– Trường công lập (State University) …
– Các trường tư thục (Private University): Trong đó, trường phi lợi nhuận (Non-profit) là các trường có tài sản đóng góp. Tài sản đóng góp bao gồm các nguồn tiền như tiền đóng góp của mạnh thường quân và đặc biệt là cựu sinh viên.Tài sản và lợi nhuận không đi vào túi của cá nhân hay nhóm lợi ích, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác phục vụ cho trường. […]