Giải bài toán con gà và quả trứng

#problem Bài toán này được hiểu phổ biến thế nào? Có người hỏi gà có trước, hay trứng có trước? Một người nói rằng gà đẻ ra trứng, nên gà có trước. Người khác nói trứng nở ra gà, nên trứng có trước. Sau cùng mọi người đi đến một vài kết luận như sau: …

Giải bài toán con gà và quả trứng Read More »