Liên hệ

Câu lạc bộ Học thuật Lan tỏa (Spread Out Academic Club)

Fanpage: www.facebook.com/soac.edu

Email: spreadout220214@gmail.com

Điện thoại:  (+84) 9 7215 7000 (Phan Luân – Trưởng ban Đối ngoại)

Văn phòng: 630 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh