Câu chuyện Lan Tỏa

Lan tỏa là câu lạc bộ của những người trí thức trẻ Việt Nam, nhằm lan tỏa kiến thức, tư duy và hành động.

Sứ mệnh: Tạo môi trường cho người trẻ tìm hiểu tri thức và trao đổi quan điểm về các vấn đề học thuật

Tầm nhìn: Là một cộng đồng trí thức để lan tỏa tri thức, thúc đẩy tư duy và hành động

Chủ đề: Xây dựng Hòa bình, Giáo dục, Văn hóa, Triết học

Hoạt động: 

  • Mở: tọa đàm, hội thảo, chiếu phim và đi thực địa với sự hướng dẫn của các trí thức, chuyên gia
  • Nội bộ: Thảo luận, nhóm sở thích, dịch sách – bài báo

Giá trị cốt lõi: Tự do – Kết nối – Đam mê

TỔ CHỨC CHỦ QUẢN: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam (VEPR)Trường Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tòa nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Quyết định thành lập CLB Học thuật Lan Tỏa số 03-2014/QD-GD VEPR, ký ngày 07/03/2014

———0O0———

Học thuật không nhất định phải là nghiên cứu hàn lâm trong các trường, viện. Với chúng tôi, nó còn có thể đơn giản là những kiến thức có chiều sâu suy nghĩ.

Vì vậy, học thuật không chỉ dành riêng cho giới học giả lớn tuổi có học hàm học vị. Nó có thể gần gũi với người trẻ.

Và như thế, học thuật có thể và cần được lan tỏa.