Cơ hội cho giới trẻ

AYVP – ASEAN Youth Volunteer Programme (11/8/2014 – 15/9/2014)

1. Thông tin chung 1.1 Mục tiêu AYVP là trung tâm khu vực hỗ trợ chuyên môn cho các nước ASEAN thực hiện các chương trình tình nguyện theo tiêu chí knowledge-driven. Chủ đề năm nay: Di sản Văn hóa ASEAN Thời gian: 11/8 – 15/9/2014 Địa điểm: Kuala Lumpur và Malacca Tiêu chuẩn tuyển: …

AYVP – ASEAN Youth Volunteer Programme (11/8/2014 – 15/9/2014) Read More »