Về clb Lan Toả

Tuổi Trẻ – Người trẻ thích thú tranh luận

Phiên tranh luận kéo dài hơn dự tính vì những lý lẽ của hai phe liên tục được đưa ra và bị phản biện. Các bạn tạo một không khí tranh luận nghiêm túc, kịch tính nhưng thoải mái và đậm tính xây dựng. Vấn đề rất khoa học, hàn lâm liên quan đến công nghệ biến đổi gen dần trở nên rõ ràng, dễ hiểu, đời sống hơn qua những đối đáp của hai phe.[…]