Golden Record (Bản ghi vàng)

  GOLDEN RECORD   Golden Record là tên dự án gửi bản ghi âm về cuộc sống trên Trái Đất ra ngoài vũ trụ của NASA vào năm 1977, do nhà khoa học Carl Sagan đứng đầu hội đồng tuyển chọn. Hai bản ghi bằng đồng mạ vàng có đường kính 12 inches đựng trong …

Golden Record (Bản ghi vàng) Read More »