Chiếu phim “Kế hoạch đào thải non sản phẩm” (30/03/2014)

Decroissance (tiếng Anh: Degrowth): Giảm tăng trưởng: Lý thuyết này đã có 20 năm nay, có một luồng báo chí đã đề cập đến giả thuyết này, tuy nhiên nó vẫn chưa được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học.[…]