Hồn Việt Trong Thư Pháp (26/10/2014)

TÓM TẮT TỌA ĐÀM HỒN VIỆT TRONG THƯ PHÁP Thời gian: 08:30 – 11:30, 26/10/2014 Địa điểm: Trà quán Ông Đồ, 115 D5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Người trình bày: Mai Thị Thái Hợp Người hướng dẫn: Thạc sĩ văn hóa Nguyễn Hiếu Tín   I.  Các nét chính trong phần trình bày: 1.  Thư …

Hồn Việt Trong Thư Pháp (26/10/2014) Read More »