[Tóm tắt] Buổi thảo luận về tư duy tập thể (Groupthink)

Ngày: 03/04/2016 Địa điểm: Cofffe VEO, 351/45 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh Người trình bày: Thùy Dung – SV ĐH KHXHNV I/ Các nét chính trong phần trình bày Khái quát về Groupthink: “Groupthink” được đặt ra bởi nhà tâm lí học Ivring Janis-đại học Yale Trong cuốn sách của …

[Tóm tắt] Buổi thảo luận về tư duy tập thể (Groupthink) Read More »