Giáo dục Đại học Phi lợi nhuận

TỌA ĐÀM “DÁM NGHĨ, DÁM LÀM TRONG GIÁO DỤC”

  Thời gian: 17:00 – 21:00, ngày 20/12/2016 Khách mời:     – Tôn Nữ Tường Vy – Friends English Center – Huyền Chip – Đại học Stanford   Nội dung: Trao đổi cùng khách mời về sự táo bạo trong giáo dục chính quy (Đại học Stanford) và phi chính quy (hội nghị, tập huấn, …

TỌA ĐÀM “DÁM NGHĨ, DÁM LÀM TRONG GIÁO DỤC” Read More »

Ai là chủ sở hữu các trường Đại học tại Việt Nam [05/08/2014]

Nếu xem Đại học là công ty (mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận), thì không nên có sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ngược lại, nếu trường Đại học muốn hướng đến xã hội nhiều hơn, thì nên có sinh viên tham gia vào HĐT. Dân chủ căn bản cũng chỉ là tạo điều kiện (tự do) để có thêm nhiều góc nhìn phải tính đến khi ra quyết định.