Chiếu phim, thảo luận “Việc xây dựng đập thủy điện dòng chính sông Mekong và ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long” (27/04/2014)

Sau khi hết tuổi thọ công trình (50-100 năm) thì các công trình này sẽ được tháo dỡ, nhưng hiện nay chi phí tháo dỡ đập (chi phí tài chính, môi trường, xã hội) chưa được đưa vào bài toán Lợi ích – Chi phí của việc xây đập. Việc tháo dỡ đập sẽ khó hơn rất nhiều so với việc xây, khi đó cũng phải làm Đánh giá tác động môi trường và đầy đủ thủ tục mới có thể phá bỏ đập, vì khi đó dòng sông Mekong đã biến thành một chuỗi hồ, khi phá bỏ đập với hi vọng trả lại dòng sông như xưa cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại.[…]