Tuyển đại biểu tham dự chương trình Thanh niên ASEAN – Ấn Độ 2014

Công dân Việt Nam 20 – 28 tuổi
Đài thọ toàn bộ
Hạn chót: 17h00, ngày 20/9/2014