Cơ hội cho giới trẻ

Tuyển đại biểu tham dự chương trình Thanh niên ASEAN – Ấn Độ 2014

Tuyển đại biểu tham dự chương trình Thanh niên ASEAN – Ấn Độ 2014

Công dân Việt Nam 20 – 28 tuổi
Đài thọ toàn bộ
Hạn chót: 17h00, ngày 20/9/2014

Applications for 2015/2016 Chevening Awards are now open

Applications for 2015/2016 Chevening Awards are now open

Chevening Scholarship in Vietnam
One-year Master courses in UK
Deadline: 15th November, 2014
Fully-funded[…]

AYVP – ASEAN Youth Volunteer Programme (11/8/2014 – 15/9/2014)

AYVP – ASEAN Youth Volunteer Programme (11/8/2014 – 15/9/2014)

1. Thông tin chung 1.1 Mục tiêu AYVP là trung tâm khu vực hỗ trợ chuyên môn cho các nước ASEAN thực hiện các chương trình tình nguyện theo tiêu chí knowledge-driven. Chủ đề năm nay: Di sản Văn hóa ASEAN Thời gian: 11/8 – 15/9/2014 Địa điểm: Kuala Lumpur và Malacca Tiêu chuẩn tuyển: […]