Giáo dục

[Tóm tắt] Buổi thảo luận về tư duy tập thể (Groupthink)

Ngày: 03/04/2016 Địa điểm: Cofffe VEO, 351/45 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh Người trình bày: Thùy Dung – SV ĐH KHXHNV I/ Các nét chính trong phần trình bày Khái quát về Groupthink: “Groupthink” được đặt ra bởi nhà tâm lí học Ivring Janis-đại học Yale Trong cuốn sách của …

[Tóm tắt] Buổi thảo luận về tư duy tập thể (Groupthink) Read More »

Thực học [28/12/2014]

Giáo dục phải làm cho con người bị tổn thương, làm cho con người nhận ra cuộc sống hiện tại chỉ là một hạnh phúc chật hẹp, cuộc đời không nên dừng lại ở đó, từ đó khơi gợi ở họ khao khát, hoài bão vươn ra thế giới.[…]

Giáo dục Đại học Mỹ – Kỳ I (29/11/2014)

Có 2 loại trường đại học ở Mỹ:
– Trường công lập (State University) …
– Các trường tư thục (Private University): Trong đó, trường phi lợi nhuận (Non-profit) là các trường có tài sản đóng góp. Tài sản đóng góp bao gồm các nguồn tiền như tiền đóng góp của mạnh thường quân và đặc biệt là cựu sinh viên.Tài sản và lợi nhuận không đi vào túi của cá nhân hay nhóm lợi ích, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác phục vụ cho trường. […]

Giáo dục Tự nhiên trong tác phẩm “Emile hay là về giáo dục” (1762) của Rousseau (16/11/2014)

Triết lý Giáo dục tự nhiên của Rousseau là một đột phá trong bối cảnh thế kỉ 18, nó có vai trò quan trọng trong cải cách giáo dục và đã được áp dụng thành công tại Phần Lan. Giáo dục hướng vào bên trong, giáo dục để “ làm người” chứ không phải chỉ vì nhu cầu xã hội, để trẻ được tự do phát triển về cả trí óc và thể trạng, có hạnh phúc thực tại […]

Ai là chủ sở hữu các trường Đại học tại Việt Nam [05/08/2014]

Nếu xem Đại học là công ty (mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận), thì không nên có sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ngược lại, nếu trường Đại học muốn hướng đến xã hội nhiều hơn, thì nên có sinh viên tham gia vào HĐT. Dân chủ căn bản cũng chỉ là tạo điều kiện (tự do) để có thêm nhiều góc nhìn phải tính đến khi ra quyết định.