Ban Điều Hành (cập nhật 4/1/2017)

Cập nhật 4/1/2017

Chủ nhiệm: Phan Luân – Học viện Hành Chính Quốc Gia

mrluanmao@gmail.com

Phó Chủ nhiệm: 

Phạm Quốc Việt – Đại Học Luật TP.HCM

phamquocvietface@gmail.com

Lê Thị Hiền Trang

lekhanhhientrang@gmail.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *